Malý zdravotník I.

Nikdy nikdo neví, kdy bude pomoc někdo potřebovat. Úrazy a náhlé zdravotní komplikace mohou potkat každého. Nejčastěji se však setkáváme s ohrožením života a zdraví svých blízkých, kdy první minuty po nehodě, úrazu nebo kolapsu jsou klíčové. Cílem ZÚ je osvojení si pravidel první pomoci a zásad záchrany lidského života a zdraví. Hlavní náplní kroužku je interaktivní praktická výuka základů poskytování první pomoci, přivolání pomoci, ošetření zranění a život ohrožujících stavů, zajištění základních životních funkcí a protišoková opatření. Doplňující náplní kroužku budou základní branné dovednosti, způsoby přežití, pohyb a orientace v přírodě a seznámení se s chodem IZS v ČR. To vše formou zážitkových modelových situací s namaskovanými figuranty. Přednášky a hry.
Lektor: Ing. Karel Dvořák 608113007
Místo konání : Na Tržišti 560 ( DDM Milevsko ), Týnická 1524 (před střelnicí Milevsko)

Základní informace

 • Kód

  217014

 • Název

  Malý zdravotník I.

 • Místo konání

  Milevsko, Na tržišti 560

 • Hlavní vedoucí

  Karel Dvořák

 • Kontakt

  777339923

 • Věková skupina

  6-18 let

 • Vybavení na akci

  Vhodný oděv

 • V ceně zahrnuto

  Maskování a příprava modelových akcí.

 • Datum zahájení

  01.10.2021

 • Datum ukončení

  31.05.2022

 • Dny konání

  ČT 17:00-18:30

 • Cena rok

  900 Kč

 • Volná místa

  Volno


Přihlásit online Zpět