Novinky

09.10.2020 Informace k činnosti kroužkům

Vážení rodiče a účastníci kroužků, dle nařízení vlády je kompletně zrušena výuka v našem zařízení od pondělí 12.10.2020. Výuka je zrušena až do konce podzimních prázdnin, to znamená, že bude obnovena 2.11.2020. Všechny kroužky budou nahrazeny na konci školního roku. K tomuto nařízení navíc rušíme dnešní kroužky, tj. v pátek 9.10.2020. Děkujeme za pochopení a trpělivost a budeme se těšit v listopadu. Ing. Jana Adam zastupující ředitel DDM Písek

23.09.2020 COVID 19- náhrada poměrné části školného

Pokud bude nařízena hromadná karanténa, či uzavření školských zařízení nařízením vlády, došlo by v případě nemožnosti nahrazení kroužků k vrácení poměrné úplaty za tyto zájmové útvary.

18.09.2020 Mimořádná opatření COVID

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví platných ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb s výjimkou žáků, studentů a pedagogických pracovníků v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm.tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Ing. Jana Adam zastupující ředitel DDM Písek

07.09.2020 Nový kroužek v DDM "3D TISKÁRNA"

Od října otevíráme nový kroužek technického směru "3D TISKÁRNA". Je ti více než 11 let a zajímáš se o techniku? Chceš si navrhnout pomocí počítače svůj model a následně vytisknout? Přijď mezi nás. Na kroužku odhalíme tajemství 3D tisku. Zjistíme, z jakých se tiskne materiálů a jaké mají vlastnosti. Naučíme se navrhovat trojrozměrné objekty optimalizované pro tisk, které si poté vytiskneme. Více informací na tel. 777 339 990 - Štolzová Kateřina.

01.09.2020 Zájmové kroužky pro školní rok 2020 - 2021

V sekci "KROUŽKY" naleznete nabídku zájmových kroužků, které jsme pro Vás připravili pro školní rok 2020 - 2021. Bližší informace na telefonu 777 339 990 nebo na mailové adrese: zelene@ddmmilevsko.cz

Malý zdravotník I.

Nikdy nikdo neví, kdy bude pomoc někdo potřebovat. Úrazy a náhlé zdravotní komplikace mohou potkat každého. Nejčastěji se však setkáváme s ohrožením života a zdraví svých blízkých, kdy první minuty po nehodě, úrazu nebo kolapsu jsou klíčové. Cílem ZÚ je osvojení si pravidel první pomoci a zásad záchrany lidského života a zdraví. Hlavní náplní kroužku je interaktivní praktická výuka základů poskytování první pomoci, přivolání pomoci, ošetření zranění a život ohrožujících stavů, zajištění základních životních funkcí a protišoková opatření. Doplňující náplní kroužku budou základní branné dovednosti, způsoby přežití, pohyb a orientace v přírodě a seznámení se s chodem IZS v ČR. To vše formou zážitkových modelových situací s namaskovanými figuranty. Přednášky a hry.
Lektor: Ing. Karel Dvořák 608113007
Místo konání : Na Tržišti 560 ( DDM Milevsko ), Týnická 1524 (před střelnicí Milevsko)

Kód 207015
Název Malý zdravotník I.
Místo konání Milevsko, Na tržišti 560
Hlavní vedoucí Ing. Karel Dvořák
Věková skupina 6-18 let
Vybavení na kroužek Vhodný oděv
V ceně zahrnuto Maskování a příprava modelových akcí.
Cena rok 800,- Kč
Datum zahájení 01.10.2020
Datum ukončení 31.05.2021
Dny konání ČT 17:00-18:30
Kontakt 777339923
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno

Naši partneři