Novinky

09.12.2019 Krásné svátky vánoční

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2020 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a chuť s námi trávit volný čas. DDM Milevsko

22.10.2019 Fotogalerie v novém

Pro všechny, kteří se zajímají o dění v DDM Milevsko, jsme doplnili naši fotogalerii.

04.09.2019 LT MOZOLOV 2020

LT Mozolov předběžná rezervace I. termín: 5.-11.7.2020, hlavní vedoucí Zdeňka Slabová bližší informace: tel. 777 339 923, email. slabova@ddmmilevsko.cz II. termín: 12. - 18. 7. 2020, hlavní vedoucí Kateřina Štolzová bližší informace: tel. 777 339 990, email. zelene@ddmmilevsko.cz

Mladý záchranář II.

Potřeba pomoci druhému vychází již z mravních zásad. Je mezi námi plno těch, kteří pomáhají druhým v případě jejich zranění či nemoci, v případě katastrof a mimořádných událostí. Kromě profesionálů se tato oblast neobejde bez humanitárních dobrovolníků. Cílem ZÚ je upevnění a zdokonalení návyků a pravidel předlékařské zdravotní první pomoci a zásad záchrany lidského života a zdraví. Hlavní náplní je interaktivní praktická výuka poskytování předlékařské první pomoci, vyšetřování a ošetřování vážnějších i drobných zranění, nemocných a život ohrožujících zdravotních stavů, péče o nemocné a raněné, technická pomoc a vyprošťování při zachování vlastní bezpečnosti, osvojení si záchranářských i hasičských základních dovedností. Na doplnění bude zařazena problematika chování za mimořádných událostí a katastrof, orientace v přírodě i ve městě a účast na záchranářských soutěžích.
Určeno pro zájemce: pokročilé zdravotnické dovednosti
Lektor: Ing. Karel Dvořák 608113007
Praktikant: David Hřebejk
Místo konání : Na Tržišti 560 ( DDM Milevsko ), Týnická 1524 (před střelnicí Milevsko)

Kód 297014
Název Mladý záchranář II.
Místo konání Milevsko, Na tržišti 560
Hlavní vedoucí Karel Ing. Dvořák
Věková skupina 12-18 let
Vybavení na kroužek Vhodný oděv
V ceně zahrnuto Maskování a příprava modelových situací
Cena rok 800,- Kč
Datum zahájení 01.10.2019
Datum ukončení 31.05.2020
Dny konání ČT 15:30-17:00
Kontakt 777339923
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno

Naši partneři