Novinky

09.12.2019 Krásné svátky vánoční

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2020 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a chuť s námi trávit volný čas. DDM Milevsko

22.10.2019 Fotogalerie v novém

Pro všechny, kteří se zajímají o dění v DDM Milevsko, jsme doplnili naši fotogalerii.

04.09.2019 LT MOZOLOV 2020

LT Mozolov předběžná rezervace I. termín: 5.-11.7.2020, hlavní vedoucí Zdeňka Slabová bližší informace: tel. 777 339 923, email. slabova@ddmmilevsko.cz II. termín: 12. - 18. 7. 2020, hlavní vedoucí Kateřina Štolzová bližší informace: tel. 777 339 990, email. zelene@ddmmilevsko.cz

Malý zdravotník I.

Nikdy nikdo neví, kdy bude pomoc někdo potřebovat. Úrazy a náhlé zdravotní komplikace mohou potkat každého. Nejčastěji se však setkáváme s ohrožením života a zdraví svých blízkých, kdy první minuty po nehodě, úrazu nebo kolapsu jsou klíčové. Cílem ZÚ je osvojení si pravidel první pomoci a zásad záchrany lidského života a zdraví. Hlavní náplní kroužku je interaktivní praktická výuka základů poskytování první pomoci, přivolání pomoci, ošetření zranění a život ohrožujících stavů, zajištění základních životních funkcí a protišoková opatření. Doplňující náplní kroužku budou základní branné dovednosti, způsoby přežití, pohyb a orientace v přírodě a seznámení se s chodem IZS v ČR. To vše formou zážitkových modelových situací s namaskovanými figuranty. Přednášky a hry.
Určeno pro zájemce : začátečnické zdravotnické dovednosti.
Lektor: Ing. Karel Dvořák 608113007
Praktikant : Zuzana Hůlová
Místo konání : Na Tržišti 560 ( DDM Milevsko ), Týnická 1524 (před střelnicí Milevsko)

Kód 297013
Název Malý zdravotník I.
Místo konání Milevsko, Na tržišti 560
Hlavní vedoucí Karel Ing. Dvořák
Věková skupina 6-15 let
Vybavení na kroužek Vhodný oděv
V ceně zahrnuto Maskování a příprava modelových akcí.
Cena rok 800,- Kč
Datum zahájení 01.10.2019
Datum ukončení 31.05.2020
Dny konání ČT 17:00-18:30
Kontakt 777339923
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno

Naši partneři