Novinky

07.05.2020 Pravidla výuky do konce školního roku

Školní rok je prodloužen do 26. 6., tím se ve větší míře nahradí odpadlé schůzky. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti přineste na první schůzku, na kterou přijdete, bez podepsaného čestného prohlášení o bezinfekčnosti Vám nemůžeme umožnit účast na kroužku. Činnost kroužků probíhá ve stejných prostorách a časech, pokud Vám vedoucí kroužku neoznámí změnu. Do budovy DDM je přísný zákaz vstupu bez zakrytého obličeje. Do budovy DDM vstupují účastníci pouze v doprovodu pedagoga. V prostorách DDM nejsou otevřeny šatny, účastníci se zde zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou k činnosti kroužku. Kroužku se mohou účastnit pouze řádně zapsaní členové, není povolen doprovod ani zákonných zástupců. Doporučujeme na výuku chodit na daný čas, dle nařízení vlády je zakázáno shlukovat se u vstupu do budovy. Dodržujte prosím rozestupy. Při pozdním příchodu nelze organizačně zajistit vstup účastníka do DDM. V případě nejasností kontaktujte pedagoga zodpovědného za Vámi navštěvovaný kroužek. Nedodržení nařízení MŠMT může vést k vyloučení účastníka z kroužku bez náhrady.

04.05.2020 ČINNOST DDM OD 11.5.2020

Na základě Metodického pokynu MŠMT O ochraně zdraví a provozu středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 obnovuje DDM Písek svou činnost v omezeném provozu od 11.5.2020. DDM od pondělí 11. 5. 2020 zahájí svoji činnost, v rámci všech pracovišť DDM Písek i DDM Milevsko, zájmové útvary, a to v omezeném rozsahu do maximálně 15 účastníků (za předpokladu, že je učebna splňuje rozestupy daného počtu účastníků) a za splnění nutných hygienických podmínek. V současnosti se jedná o zájmové útvary ve vlastních prostorách DDM a v prostorách zpřístupněných třetí stranou, kde budeme schopni zajistit požadavky hygienické služby. Účastník se bude moci zájmového útvaru zúčastnit při splnění následujících podmínek: 1) odevzdání čestného prohlášení (je přílohou emailu nebo je ke stažení na webových stránkách DDM – nutno odevzdat při první schůzce) 2) vybavení účastníka rouškou na pohyb po budově (a dalších společných prostorách) + sáček na uložení roušky při každé schůzce 3) nebude povolen vstup rodičů, zákonných zástupců do jednotlivých budov DDM, předání účastníků před budovami při zachování vzdáleností, také při každé schůzce. Ve všech prostorách i učebnách bude zajištěna desinfekce a účastníci zájmového útvaru budou povinni ji použít. Na Vaše emaily budou zaslány bližší informace ke konkrétním kroužkům, prosíme o komunikaci pomocí emailové pošty. Předem děkujeme za spolupráci a komunikaci. Za DDM Písek Mgr. Milan Malík

20.04.2020 Aktivity v čase koronaviru

Aktivity v čase koronaviru Vážení rodiče, vážení účastníci našich aktivit. Protože se s vámi nemůžeme vídat osobně, umisťujeme na naše webové stránky online vzdělávací aktivity (videa, návody, hry apod.), kterými vám chceme zpříjemnit dobu koronavirovou. Příspěvky naleznete zde na našich stránkách v sekci: Nápady a inspirace na doma, Ke kroužkům. Jsme s vámi, buďte s námi. Jednotlivé příspěvky budou v názvu obsahovat oblast zaměření, kterého se týkají.

24.03.2020 NÁHRADA ODPADLÝCH KROUŽKŮ

Na základě brífinku MŠMT ze dne 23.3.2020 předpokládáme, že výuka kroužků DDM Milevsko, která odpadla při nouzovém stavu České republiky, bude nahrazena v měsíci červen 2020 v částečném či individuálním rozsahu, pokud nedojde k dalším mimořádným opatřením vlády ČR. Variantou je i prodloužení hodinové týdenní hodinové dotace kroužku, aby činnost byla naplněna. Pokud by v rámci nahrazených hodin nebyla naplněna kapacita předepsaných vyučovacích hodin kroužků běžného školního roku DDM Milevsko, předpokládáme vrácení odpovídající části úplaty za daný kroužek . Tyto skutečnosti budeme však vzhledem k aktuální situaci posuzovat až po ukončení náhradních hodin. Děkujeme za pochopení.

20.03.2020 Letní a příměstské tábory

Vážení rodiče, vzhledem k nejasné situaci je možné se nadále na letní pobytové a příměstské tábory hlásit, ale neprovádějte platby. K platbě Vás vyzveme později. Pokud jste již platbu provedli a v případě neuskutečnění táborů Vám bude platba vrácena na účet.

DALŠÍ ÚSPĚCH „MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ“ Z DDM MILEVSKO

17.06.2019 Děti z kroužku „Mladý záchranář“ opět získaly cenný kov. Na druhém krajském finálovém kole soutěže Mladý záchranář v akci. Tato zážitková soutěž je vyvrcholením celé sezóny. Koná se pouze pro 7 nejlepších týmů z celého JČ kraje. Probíhá v prostoru hasičského areálu v Českých Budějovicích. Soutěžní týmy se zde staly součástí fiktivního zásahu a ocitly se jako záchranáři na místě požáru nebo jiné mimořádné události, při které museli správně zasáhnout, pomoci zraněným, ochránit postižené, vyšetřit co se stalo a určit pachatele. Součástí soutěže byla i stanoviště policistů. Zde soutěžící museli prokázat znalost názvosloví policejních pomůcek a dopravních značek, uspět ve střelbě na terč a splnit fyzické prověrky. I přesto, kdy tým DDM Milevsko poprvé soutěžil za starší žáky II. stupně ve složení žáků 6 tříd, obstál v konkurenci soutěžících z osmých a devátých tříd. Tým ve složení Čepp, Dvořák, Volf, Šedivý a Matějková pod pedagogickým vedením Ing. Dvořáka obsadil krásné třetí místo a přivezl si nádherný zážitek.
         
Mladí záchranáři z DDM Milevsko se následně zúčastnili krajského kola soutěže zdravotníků ČČK v Táboře, kam se nominovali vítězstvím z písecké okresní soutěže. Pětičlenný tým (Hůlová, Kukačková, Peterková, Dvořák, Koutníková) opět pod vedením Ing. Dvořáka, instruktora ČČK zde absolvoval obtížnou a náročnou soutěž, která prověřila hranice jejich psychických i fyzických sil – záchrana tonoucího člověka, resuscitace a transport raněného, zvládnutí obvazové techniky, ošetření vnitřního krvácení, úraz elektrickým proudem, šokový stav. Poslední a rozhodující stanoviště, kde se nacházela postřelená osoba, osoba s řeznou ránou v bezvědomí a agresor při vědomí, znamenalo pro tým díky nejasnému výkladu standardů první pomoci ze stran rozhodčích, konec nadějím na postup do celostátního kola a umístění na medailových pozicích. I přes tuto hořkou příchuť si tým odvezl obrovskou zkušenost a nezapomenutelný zážitek.
                             
Většina členů týmu bude nadále pokračovat na pozicích asistentů instruktorů první pomoci a asistentů maskérů Českého červeného kříže.  Vždyť již dnes jsou šikovnější než někteří jejich dospělí kolegové. 

Vedoucí ZÚ „Mladý záchranář“ Ing. Karel Dvořák

Naši partneři