Novinky

09.10.2020 Informace k činnosti kroužkům

Vážení rodiče a účastníci kroužků, dle nařízení vlády je kompletně zrušena výuka v našem zařízení od pondělí 12.10.2020. Výuka je zrušena až do konce podzimních prázdnin, to znamená, že bude obnovena 2.11.2020. Všechny kroužky budou nahrazeny na konci školního roku. K tomuto nařízení navíc rušíme dnešní kroužky, tj. v pátek 9.10.2020. Děkujeme za pochopení a trpělivost a budeme se těšit v listopadu. Ing. Jana Adam zastupující ředitel DDM Písek

23.09.2020 COVID 19- náhrada poměrné části školného

Pokud bude nařízena hromadná karanténa, či uzavření školských zařízení nařízením vlády, došlo by v případě nemožnosti nahrazení kroužků k vrácení poměrné úplaty za tyto zájmové útvary.

18.09.2020 Mimořádná opatření COVID

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví platných ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb s výjimkou žáků, studentů a pedagogických pracovníků v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm.tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Ing. Jana Adam zastupující ředitel DDM Písek

07.09.2020 Nový kroužek v DDM "3D TISKÁRNA"

Od října otevíráme nový kroužek technického směru "3D TISKÁRNA". Je ti více než 11 let a zajímáš se o techniku? Chceš si navrhnout pomocí počítače svůj model a následně vytisknout? Přijď mezi nás. Na kroužku odhalíme tajemství 3D tisku. Zjistíme, z jakých se tiskne materiálů a jaké mají vlastnosti. Naučíme se navrhovat trojrozměrné objekty optimalizované pro tisk, které si poté vytiskneme. Více informací na tel. 777 339 990 - Štolzová Kateřina.

01.09.2020 Zájmové kroužky pro školní rok 2020 - 2021

V sekci "KROUŽKY" naleznete nabídku zájmových kroužků, které jsme pro Vás připravili pro školní rok 2020 - 2021. Bližší informace na telefonu 777 339 990 nebo na mailové adrese: zelene@ddmmilevsko.cz

Obnovení činnosti- COVID19

Na základě Metodického pokynu MŠMT O ochraně zdraví a provozu středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 obnovuje DDM Písek svou činnost v omezeném provozu od 11.5.2020.

DDM od pondělí 11. 5. 2020 zahájí svoji činnost, v rámci všech pracovišť DDM Písek i DDM Milevsko, zájmové útvary, a to v omezeném rozsahu do maximálně 15 účastníků (za předpokladu, že je učebna splňuje rozestupy daného počtu účastníků) a za splnění nutných hygienických podmínek. V současnosti se jedná o zájmové útvary ve vlastních  prostorách DDM a v prostorách zpřístupněných třetí stranou, kde budeme schopni zajistit požadavky hygienické služby.

Účastník se bude moci zájmového útvaru zúčastnit při splnění následujících podmínek:
1) odevzdání čestného prohlášení (je přílohou emailu nebo je ke stažení na webových stránkách DDM – nutno odevzdat při první schůzce)
2) vybavení účastníka rouškou na pohyb po budově (a dalších společných prostorách) + sáček na uložení roušky při každé schůzce
3) nebude povolen vstup rodičů, zákonných zástupců do jednotlivých budov DDM, předání účastníků před budovami při zachování vzdáleností, také při každé schůzce.

Ve všech prostorách i učebnách bude zajištěna desinfekce a účastníci zájmového útvaru budou povinni ji použít.

 

Předem děkujeme za spolupráci a komunikaci.


Časté otázky a informace

 

 • Školní rok je prodloužen do 26. 6., tím se nahradí všechny odpadlé schůzky.
 •  
 • Čestné prohlášení o bezinfekčnosti přineste na první schůzku na kterou přijdete, bez podepsaného čestného prohlášení o bezinfekčnosti Vám nemůžeme umožnit účast na kroužku.
 •  
 • Činnost kroužků probíhá ve stejných prostorách a časech, pokud Vám vedoucí kroužku neoznámí změnu.
 •  
 • Do budov DDM je přísný zákaz vstupu bez zakrytého obličeje.
 •  
 • Do budov DDM vstupují účastníci pouze v doprovodu pedagoga.
 •  
 • V prostorech DDM nejsou otevřeny šatny ani čekárny, účastníci se zde zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou k činnosti kroužku.
 •  
 • Kroužku se mohou účastnit pouze řádně zapsaní členové, není povolen doprovod ani zákonných zástupců.
 •  
 • Doporučujeme na výuku chodit na daný čas, dle nařízení vlády je zakázáno shlukovat se u vstupů do budov.
 •  
 • Dodržujte prosím rozestupy.
 •  
 • Při pozdním příchodu nelze organizačně zajistit vstup účastníka do DDM.
 •  
 • V případě nejasností kontaktujte pedagoga zodpovědného za Vámi navštěvovaný kroužek.
 • Nedodržení nařízení MŠMT může vést k vyloučení účastníka z kroužku bez náhrady.

Naši partneři