Novinky

07.05.2020 Pravidla výuky do konce školního roku

Školní rok je prodloužen do 26. 6., tím se ve větší míře nahradí odpadlé schůzky. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti přineste na první schůzku, na kterou přijdete, bez podepsaného čestného prohlášení o bezinfekčnosti Vám nemůžeme umožnit účast na kroužku. Činnost kroužků probíhá ve stejných prostorách a časech, pokud Vám vedoucí kroužku neoznámí změnu. Do budovy DDM je přísný zákaz vstupu bez zakrytého obličeje. Do budovy DDM vstupují účastníci pouze v doprovodu pedagoga. V prostorách DDM nejsou otevřeny šatny, účastníci se zde zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou k činnosti kroužku. Kroužku se mohou účastnit pouze řádně zapsaní členové, není povolen doprovod ani zákonných zástupců. Doporučujeme na výuku chodit na daný čas, dle nařízení vlády je zakázáno shlukovat se u vstupu do budovy. Dodržujte prosím rozestupy. Při pozdním příchodu nelze organizačně zajistit vstup účastníka do DDM. V případě nejasností kontaktujte pedagoga zodpovědného za Vámi navštěvovaný kroužek. Nedodržení nařízení MŠMT může vést k vyloučení účastníka z kroužku bez náhrady.

04.05.2020 ČINNOST DDM OD 11.5.2020

Na základě Metodického pokynu MŠMT O ochraně zdraví a provozu středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 obnovuje DDM Písek svou činnost v omezeném provozu od 11.5.2020. DDM od pondělí 11. 5. 2020 zahájí svoji činnost, v rámci všech pracovišť DDM Písek i DDM Milevsko, zájmové útvary, a to v omezeném rozsahu do maximálně 15 účastníků (za předpokladu, že je učebna splňuje rozestupy daného počtu účastníků) a za splnění nutných hygienických podmínek. V současnosti se jedná o zájmové útvary ve vlastních prostorách DDM a v prostorách zpřístupněných třetí stranou, kde budeme schopni zajistit požadavky hygienické služby. Účastník se bude moci zájmového útvaru zúčastnit při splnění následujících podmínek: 1) odevzdání čestného prohlášení (je přílohou emailu nebo je ke stažení na webových stránkách DDM – nutno odevzdat při první schůzce) 2) vybavení účastníka rouškou na pohyb po budově (a dalších společných prostorách) + sáček na uložení roušky při každé schůzce 3) nebude povolen vstup rodičů, zákonných zástupců do jednotlivých budov DDM, předání účastníků před budovami při zachování vzdáleností, také při každé schůzce. Ve všech prostorách i učebnách bude zajištěna desinfekce a účastníci zájmového útvaru budou povinni ji použít. Na Vaše emaily budou zaslány bližší informace ke konkrétním kroužkům, prosíme o komunikaci pomocí emailové pošty. Předem děkujeme za spolupráci a komunikaci. Za DDM Písek Mgr. Milan Malík

20.04.2020 Aktivity v čase koronaviru

Aktivity v čase koronaviru Vážení rodiče, vážení účastníci našich aktivit. Protože se s vámi nemůžeme vídat osobně, umisťujeme na naše webové stránky online vzdělávací aktivity (videa, návody, hry apod.), kterými vám chceme zpříjemnit dobu koronavirovou. Příspěvky naleznete zde na našich stránkách v sekci: Nápady a inspirace na doma, Ke kroužkům. Jsme s vámi, buďte s námi. Jednotlivé příspěvky budou v názvu obsahovat oblast zaměření, kterého se týkají.

24.03.2020 NÁHRADA ODPADLÝCH KROUŽKŮ

Na základě brífinku MŠMT ze dne 23.3.2020 předpokládáme, že výuka kroužků DDM Milevsko, která odpadla při nouzovém stavu České republiky, bude nahrazena v měsíci červen 2020 v částečném či individuálním rozsahu, pokud nedojde k dalším mimořádným opatřením vlády ČR. Variantou je i prodloužení hodinové týdenní hodinové dotace kroužku, aby činnost byla naplněna. Pokud by v rámci nahrazených hodin nebyla naplněna kapacita předepsaných vyučovacích hodin kroužků běžného školního roku DDM Milevsko, předpokládáme vrácení odpovídající části úplaty za daný kroužek . Tyto skutečnosti budeme však vzhledem k aktuální situaci posuzovat až po ukončení náhradních hodin. Děkujeme za pochopení.

20.03.2020 Letní a příměstské tábory

Vážení rodiče, vzhledem k nejasné situaci je možné se nadále na letní pobytové a příměstské tábory hlásit, ale neprovádějte platby. K platbě Vás vyzveme později. Pokud jste již platbu provedli a v případě neuskutečnění táborů Vám bude platba vrácena na účet.

Nápady a inspirace na doma v době "COVIŠKOLY"

Dobrý den všem, hlavně dětem, které teď, v době "coviškoly" nemohou chodit ani do DDM na zájmové kroužky. Věřím, že se všichni zodpovědně a pilně učíte. Určitě si však ale najdete i nějakou chvilku volna. A právě pro tento případ mám pro zájemce námět, jak tento volný čas využít.

 Děti z "Fotografického kroužku" prosím: 

BAREVNÉ JARO

 " Zachycuj fotoaparátem, mobilem vše zajímavé, barevné, veselé, zkrátka vše co tě na procházkách jarní přírodou zaujme. Může to být rosa na trávě či listech, včely na květech, probouzející se jarní příroda apod. " 
Fotografie se stručným popisem prosím poslat na email: zelene@ddmmilevsko.cz. Ráda pak ze zaslaných fotografií vytvoříme na webové stránky novou fotogalerii.  Děti z kroužku "Modeláři, Lego-robots" prosím:

POSTAV STAVBU, MODEL, ROBOTA


"Stavte doma vaše oblíbené lego stavebnice, lego roboty nebo kompletujte modely letadel, aut, tanků... "
Výsledné dílko vyfoť a pošli na email: slabova@ddmmilevsko.cz. Fotografie se stručným popiskem ráda zařadím na webové stránky do nově vzniklé galerie.


Pro děti z výtvarných a kreativních kroužků:

Nápady z youtube kanálu

Na následujícím odkazu získáte plno nápadů na kreativní tvoření: https://www.youtube.com/channel/UCSCNp-Ykmh4aOfNPRvk55UQ

Pro příznivce korálkování 


Na zahnání nudy pro všechny, kteří mají trpělivost na malé korálky jsme pro vás našli pár nápadů:

 


NÁVOD NA FIGURKY PRO DOMÁCÍ DIVADLO

Pro výrobu figurek budeš potřebovat pouze: dřevěný kolík, čtvrtku, pastelky, nůžky, lepidlo a chuť si hrát. Hotové figurky můžeš vyfotit a poslat nám na email: zelené@ddmmilevsko.cz. Došlé fotografie zveřejníme v nové fotogalerii na webových stránkách DDM Milevsko. 
TAK S CHUTÍ DO TOHO

 

HRAJETE SI RÁDI S PAPÍREM? ZKUSTE SKLÁDAT ORIGAMI

Origami je japonské slovo, které znamená "skládat papír". Skládání papíru má v Japonsku dlouhou tradici, ale rozvíjelo se i v jiných zemích a dnes je známé po celém světě.

Zde přikládáme pár nápadů: (Zdroj: Pinterest)
ORIGAMI VIDEONÁVODY


Zdroj: PinterestNETRADIČNÍ HUDEBNÍ DOPROVOD

Zdroj: Facebook (https://www.facebook.com/HitradioOrion/videos/2832323926883855/)

 


ZÁVĚS Z PAPÍRU A PŘÍRODNIN

Vytvoř si dekoraci do pokoje či na terasu. K výrobě budeš potřebovat: papír či čtvrtku, tužku, nůžky, vlasec nebo provázek, větvičku z ovocného stromu. Nejprve si podle přiložené šablony (viz. obrázek) namalujeme a vystřihneme díly ptáčka. Dle přerušované čáry šablony tělíčka a ocásku nastřihneme a díly zasuneme do sebe v místě nástřihu. Na hotového ptáčka připevníme provázek či vlasec a ten uvážeme k připravené větvičce. Hotový výrobek pak zavěsíme na libovolné místoto, kde nám bude dělat radost. 

Zdoj: Pinterest

 
PRO VŠECHNY, KDO MAJÍ RÁDI PASTELKY A SLOŽITĚJŠÍ OMALOVÁNKY

Zde jsme pro vás připravili několik omalovánek k vytisknutí. Stačí vzít pastelky a s chutí do toho:

Zdroj: Pinterest
 

Naši partneři